Doplňkové konstrukce a práce

Sádrokartonové konstrukce

Sádrokartonové konstrukce provádíme jako součást tepelnětechnických a akustických opatření

Fasádní systém SLOVINYL SIDING

SLOVINYL SIDING je montovaný fasádní systém, který je pro své vlastnosti mezi zákazníky velmi oblíben. Systém je charakterizován odvětrávanou vzduchovou mezerou, která je tvořena přídavným roštem za finální obkladovou plochou a tepelným izolantem. Vzduchová mezera umožňuje konstrukci odvětrávat odspoda směrem vzhůru případnou vlhkost vznikající na povrchu izolantu při teplotách rosného bodu a při oslunění. Umožňuje také odvětrávání teplého vzduchu z povrchu. Dalšími přednostmi jsou vyloučení mokrého procesu při samotném provádění fasády, vhodné je použití také pro vlhké stávající konstrukce. Výhodou je také možnost přenášet bez poruch dilatační pohyby konstrukcí (i u panelových domů). V neposlední řadě je nutné zmínit také vysokou trvanlivost a bezúdržbový provoz (životnost minimálně 50 let), které jsou dány kvalitou finální obkladové vrstvy. Samotná finální vrstva má mnoho možných alternativ – od mramorových obkladových desek až po dřevěné obložení. Tomu také samozřejmě odpovídá cenová hladina.