O nás

Firma JAS- Ing. Jiří Štěrba byla založena v roce 1991.
Její činnost je od počátku zaměřena na stavební projekci a navrhování a provádění tepelných a akustických izolací staveb bytových, průmyslových i zemědělských. 
Firma je smluvním obchodním partnerem společnosti CIUR a.s. Brandýs nad Labem. Práce jsou prováděny pracovníky proškolenými v aplikacích foukané tepelné a zvukové izolace Climatizer Plus a dalších izolačních materiálů. Jsme také provozně i technicky vybaveni pro suchou i mokrou aplikaci materiálu Climatizer Plus.
Ve spolupráci s externími pracovníky a prověřenými subdodavateli zajišťujeme další související práce a dodávky.

Profil

1) Projekční práce, technické dozory investora

  • Projektování pozemních staveb, rozpočty, zajištění správních rozhodnutí
  • Technické poradenství
  • Tepelně technické návrhy a posouzení
  • Návrhy akustických izolací
  • Technické dozory investora a ostatní činnosti potřebné ke kompletní a úspěšné realizaci staveb od konzultací s projektanty po kolaudaci

2) Tepelné izolace

  • Zateplení dutých stropů, mezistřešních a špatně přístupných prostor, podhledů a stěn
  • Tepelné izolace technologických potrubí a armatur
  • Používání foukaných izolací a nástřiků materiálů CLIMATIZER PLUS® , CLIMASTONE® a CLIMASTYREN® a dalších izolačních materiálů
  • Zajišťujeme protipožární nástřiky PROMASPRAY®

3) Akustické izolace a konstrukce

  • Akusticky pohltivé nástřiky a obklady
  • Akusticky izolující stěny a konstrukce 
  • Konstrukce z protihlukových desek WOLF

4) Doplňkové konstrukce a práce

  • Sádrokartonové konstrukce
  • Fasádní systém SLOVINYL SIDING
  • Zateplovací fasádní desky STYROBLOK