Tepelné a zvukové izolace

Navrhování, posuzování a provádění tepelných a zvukových izolací z níže uvedených materiálů.
Na základě požadavku zpracujeme návrh nejvhodnějšího materiálu a provedení tepelných či zvukových izolací včetně případných stavebních konstrukcí a nabídkové ceny. Zajišťujeme také dodávky izolačních a stavebních prací.

Foukaná tepelná izolace se již několik desítek let používá po celém světě k zateplení obytných domů, komerčních budov i průmyslových objektů.

Pro foukanou aplikaci používáme tři druhy materiálů: celulózovou vatu Climatizer Plus© , hydrofobizovanou minerální vlnu CLIMASTONE® a nenasákavý polystyren CLIMASTYREN®. Foukanou izolaci můžeme s výhodou použít pro zateplení střechy, půdy, podlahy i stěny. Hlavní výhodou foukané izolace je, že se materiál dostane i do jinak nepřístupných míst – vzniká izolace bez spár. Chyby klasické deskové izolace v detailech a vznik tepelných mostů jsou téměř vyloučeny. Za zmínku stojí také ekonomické výhody v podobě nákladů za aplikaci, která je již obsažena v ceně izolace, bezodpadní technologie, atd.

Foukané izolace CLIMATIZER PLUS©

CLIMATIZER PLUS- je ekologicky šetrný izolační materiál na bázi celulozy, který má nejen vynikající tepelněizolační vlastnosti , ale je hygienicky nezávadný, odolný proti ohni (do 105°C), odolává houbám a plísním. Hlodavci a dřevokazný hmyz se v něm neusazují. Objemová hmotnost 30-60 kg/m3. Jeho aplikace je čistá a trvá v řádu hodin. Aplikuje se jako suchý materiál do dutin a na podhledy nebo jako nástřik s pojivem na stěny pod fasádní obklad případně jako protikondenzační nástřik ocelových konstrukcí střech. Využitelný je také jako akusticky pohltivý nástřik konstrukcí. Foukané izolace jsou s výhodou uplatňovány při dodatečném zateplování objektů, ale i v novostavbách rodinných domů, průmyslových a zemědělských objektů.

 • tepelná vodivost λD = 0,037
 • objemová hmotnost podle způsobu aplikace: 30-60 kg/m3
 • díky vysoké měrné tepelné kapacitě Cd = 1907 J/kg.K je izolace vysoce účinná jak v zimním, tak v letním období
 • faktor difuzního odporu μ = 1,1 - 3 umožňuje konstrukce s difúzně otevřenou skladbou
 • dobré protipožární vlastnosti - vynikající odolnost při aplikaci v dřevostavbách
 • znamenité zlepšení akustiky staveb
 • unikátní přírodní celulózové vlákno vyplní veškeré detaily konstrukcí bez mezer a tepelných mostů
 • odolnost vůči houbám, plísním, hlodavcům a hmyzu
 • libovolná tloušťka izolace od 4 do 60 cm
 • ekologicky šetrný výrobek
 • technická konzultace zdarma předem při osobní obhlídce našeho technika, návrh nejvhodnější realizace, v pochybných a neobvyklých případech kontrola návrhu stavebně-fyzikálním výpočtem
 • nezávazná rámcová cenová nabídka předem (bez právních kliček a drobného textu v záhlaví či zápatí)
 • technický list ke stažení
 • více informací u výrobce na info@ciur.cz nebo u prodejců

Foukané izolace CLIMASTONE®

Foukaná hydrofobizovaná minerální vlna, pro zateplení stropů, podlah podkroví, střech a stěn, vhodné pro konstrukce oddělující požární úseky, protipožární stěny, podhledy prostor s vysokým počtem shromažďovaných osob, nouzové a únikové východy, instalační a kabelové šachty, atd.

 • součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,036 – 0,41 W/m.K (dle objemové hmotnosti izolace)
 • objemová hmotnost izolace: 50 – 130 kg/m3 (dle použití)
 • faktor difúzního odporu: μ = 1,1 – 2 (difúzně otevřená izolace)
 • třída reakce na oheň: A1 (ČSN EN 13501-1)
 • šíření plamene = 0,00 mm / min
 • maximální teplota použití = 200°C
 • teplota tání minerálního vlákna: tt = 1000°C
 • technický list ke stažení
 • více informací u výrobce na info@ciur.cz nebo u prodejců

Foukaný granitový polystyren CLIMASTYREN®

Pěnový nenasákavý polystyren s příměsí grafitu, speciální hydrofobizovaný výrobek vhodný do vlhkých prostor, vynikající tepelněizolační vlastnosti (λ= 0,034 W/mK). Použití pro zateplení podlahy nad zeminou, stropů, stěn, příček, podkroví a střech.

 • zrnitost čoček: 2 – 4 mm
 • součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,034 W/m.K
 • objemová hmotnost izolace: 11 – 14 kg/m3
 • faktor difúzního odporu: μ = 2 – 5 (difúzně otevřený materiál)
 • třída reakce na oheň: E (dle DIN EN 13501-1 odpovídá B2)
 • splňuje národní technické schválení DifBt – č. Z-23.12-1736 pro izolace vnějších obvodových dutých stěn (dutinová izolace)
 • technický list ke stažení
 • více informací u výrobce na info@ciur.cz nebo u prodejců

Protipožární izolace PROMASPRAY® F250

PROMASPRAY® F250 je účinný a trvalý nástřik zvyšující požární odolnost ocelových a betonových konstrukcí nebo trapézových plechů. PROMASPRAY® F250 je průmyslově vyráběná suchá omítková směs pro nástřik konstrukcí ve vnitřním prostředí. Základem výrobku je směs z biorozpustných minerálních vláken a cementového pojiva. Za běžných podmínek PROMASPRAY® F250 nepraská ani se neláme. Izolace je vhodná také pro aplikaci na tvarově složité prvky, či jako požárně ochranná membrána.

 • Barva – šedobílý strukturovaný povrch
 • Min. tloušťka: 10 mm
 • Objem.hmotnost: 264 kg/m3 ± 40 kg/m3 (dle provedeného nástřiku)
 • Třída reakce na oheň: A1 (dle ČSN EN 13501-1
 • Požární odolnost až 240 minut
 • Vyvíjení kouře: nevyvíjí zplodiny hoření
 • Tepelná vodivost: 0,043 W/mK při 24°C
 • Odolnost proti korozi: nepodporuje korozi oceli
 • Hodnota pH: 9,5

Izolace z minerálních desek a rohoží

Provádíme také izolace stěn, příček, podlah, stropů, potrubí, technologických zařízení běžnými minerálními rohožemi a deskami.

Protihluková izolace desky WOLF

Patentově chráněné zvukově-izolační desky WOLF představují zcela nový izolační systém pro použití ve stavebnictví. Mimořádně tlumí a absorbují hluk. Desky WOLF jsou vyrobeny z biologicky odbouratelných a absolutně čistých materiálů. Ve speciálně konstruovaném kartonu na principu překližky je integrován pálený křemičitý písek. Vnitřní konstrukce desky a použité materiály umožňují pojmout a eliminovat celé frekvenční spektrum zvuku. Aktivní zvuková vlna prochází až sedmi vrstvami kartonu a šesti vrstvami písku. Při přechodu mezi těmito vrstvami různých materiálů ztrácí zvuková vlna svoji energii a je tímto efektem výborně tlumena. Pomocí desek WOLF lze běžně dosáhnout zlepšení kročejového útlumu až o 33 dB a útlumu zvuku až o 36 dB, proto je jejich užití velmi široké – v rodinných domech, bytech, kancelářích, nahrávacích studiích i průmyslových objektech.

 • Hmotnost 12- 18 kg/m2
 • Tloušťka desek 10 a 15 mm
 • zlepšení zvukové neprůzvučnosti až o 85% (Rw = 36 dB)
 • zlepšení kročejové neprůzvučnosti až o 70% (Lnw = 33 dB)
 • pevnost v tlaku až 65 t / m2
 • bodové zatížení 4 kN
 • součinitel tepelné vodivosti: 0,17 W/(m.K)
 • měrná tepelná kapacita: 1050 J/kg.
 • požární třída: B2 / B1 (DIN 4102)